17232.
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
17233.
Bloch-Trojnar (Maria): Potential forms in the lexicon of Modern Irish.
In Roczniki Humanistyczne 59/5 (2011), pp. 39–53.