17231.
Roczniki Humanistyczne.
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
0035-7707 (Print), 2544-5200 (Online)
Add. t.-p.: Annales de lettres et sciences humaines; Annals of Arts.
18321.
Roczniki Humanistyczne 56/5 (2008)
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17400.
Roczniki Humanistyczne 57/5 (2009)
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17232.
Roczniki Humanistyczne 59/5 (2011)
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II