17223.
Slavia Centralis.
Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
1855-6302
17224.
Slavia Centralis 4/1 (2011)
Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru