17178.
Comhar Taighde 3 (2017)
Comhar Teoranta
17179.
Mhic Aoidh (Eibhlín): Ag plé le haincheisteanna measúnaithe i suíomhanna luathbhlianta Gaelscolaíochta.
In Comhar Taighde 3 (2017), doi: 10.18669/ct.2017.02.
Online publication available at: http://comhartaighde.ie/eagrain/3/mhicaoidh/ [Accessed 2 July 2018].

17181.
Ó Torna (Caitríona): Gaeil i ngéibheann: Frongoch, an Ghaeilge agus Y Fro Gymraeg.
In Comhar Taighde 3 (2017), doi: 10.18669/ct.2017.06.
Online publication available at: http://comhartaighde.ie/eagrain/3/otorna/ [Accessed 2 July 2018].

17180.
Ní Mhaonaigh (Tracey): Croidhe cainnte Chiarraighe agus foclóir an Duinnínigh.
In Comhar Taighde 3 (2017), doi: 10.18669/ct.2017.04.
Online publication available at: http://comhartaighde.ie/eagrain/3/nimhaonaigh/ [Accessed 2 July 2018].

Focuses on the question of the similarity between Croidhe Cainnte Chiarraighe and Dinneen’s dictionary.