17137.
Listy filologické = Folia philologica.
Kabinet pro klasická studia Filosofický ústav Akademie věd České republiky
0024-4457
17138.
Listy filologické = Folia philologica 131/3-4 (2008)
Kabinet pro klasická studia Filosofický ústav Akademie věd České republiky