16956.
An tarbh 1 (1990)
Sàbhal Mòr Ostaig
16957.
MacInnes (John): Cainnt is cànan.
In An tarbh 1 (1990), pp. 23–25.
Repr. in Dùthchas nan Gàidheal, pp. 120-130.