16048.
Sharpe (Richard): Manuscript and print in Gaelic Scotland and Ireland, 1689–1832.
In Rannsachadh na Gàidhlig 8 (2016), pp. 31–53.