15528.
Folklore Fellows’ network.
Academia Scientiarum Fennica
0789-0249
15529.
Academia Scientiarum Fennica