15287.
Lenoach (Ciarán) (ed.), Ó Curnáin (Brian) (ed.), Ó Giollagáin (Conchúr) (ed.): An chonair chaoch: an mionteangachas sa dátheangachas / eagarthóirí: Ciarán Lenoach, Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin.
Indreabhán, Co. na Gaillimhe: Leabhar Breac, 2012. 391 pp.
15288.
Lenoach (Ciarán): An Ghaeilge iarthraidisiúnta agus a dioscúrsa.
In An chonair chaoch (2012), pp. 19–17.

15289.
Ní Chonchúir (Aoife): Feasacht sochtheangeolaíochta agus riachtanais siollabais chainteoirí dúchais na Gaeltachta.
In An chonair chaoch (2012), pp. 110–143.

15290.
Nic Cionnaith (Paula): Loiceadh córais: léargas tuismitheoirí ar an gcóras oideachais sa Ghaeltacht.
In An chonair chaoch (2012), pp. 144–170.

15291.
Ní Thuairisg (Laoise): Ionaid Sealbhaithe Teanga na Breataine Bige: eiseamláir don Ghaeltacht?
In An chonair chaoch (2012), pp. 171–192.

15292.
Ó Giollagáin (Conchúr): An mionteangachas agus na heolaíochtaí teanga.
In An chonair chaoch (2012), pp. 193–236.

15293.
Ó Bróithe (Éamonn): Scéim labhairt na gaeilge: feidhm agus mífheidhm.
In An chonair chaoch (2012), pp. 237–268.

15294.
Ó Duibhir (Pádraig): Cúrsaí oideachais agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030.
In An chonair chaoch (2012), pp. 269–283.

15295.
Ó Curnáin (Brian): An Ghaeilge iarthraidisiúnta agus pragmataic an chódmheasctha thiar agus theas.
In An chonair chaoch (2012), pp. 284–264.