1487.
Éigse: a journal of Irish studies 14/4 (Geimhreadh 1972)
National University of Ireland
Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 16 (1979), pp. 331-334.
1488.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta II.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 265–268.
[1.] Focail árithe i gcomhardadh (:é, :í, etc.); [2.] Droichead uama. Part [I] in Éigse 14/3 (1972), pp. 207-214; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.

1489.
Ahlqvist (Anders): Some aspects of the copula in Irish.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 269–274.

1490.
de Bhaldraithe (Tomás): Nótaí ar fhocail.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 275–282.
1. cómhrac i dtóin [and gáir faoi tholl]; 2. fochraí (an) lae [< fochroíb; cf. also forcraid, fortraid; for variation in similar clusters, cf. M. A. O’Brien, in Celtica 2/2 (1954), p. 353]; 3. feiste [‘entertainment’; feist, eisteas, feisteas; 4. crioslach [crioslaí pl.]; 5. seir; 6. paidir chapaill; 7. púirín; 8. is () luar liom [luar < lú orm]; 9. tɑ: tu: tau [togha].
O’Brien (M. A.) (ref.)

1491.
Beckett (Colm): Príomhstair an Stocáin le Aodh Mac Domhnaill (1802–1867).
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 283–296.
Poem beg. In éis mo aistear a chríochnadh in íochtar Éireann, edited from MS Belfast, Public Library XVI with notes on text, orthography, phonetics and grammar.

1492.
Ó Súilleabháin (Pádraig): A gul gion gur lamhadh lé.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 297–299.
On Mary’s restraint from weeping at the Cross and her red tears in Tadhg Óg Ó hUiginn’s poem Aoidhe meise ag máthair Dé; also on the motif of the three tears.

1493.
Herbert (Máire): Some Irish prognostications.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 303–318.
Irish prognostications from thunder (§§[1.]–[6.]) and from the howling of dogs (§[7.]). [1.] Poem beg. Torann Domhnaigh créd fatá, ed. from Laud Misc. 615 and TCD H 4. 22; [2.] Text beg. Torann Domhnaig do-fóirne díghbhail for chleirchibh, ed. from NLI G 1; [3.] Text beg. Tóirneach an Luain, bás ban, ed. from RIA 23 M 30; [4.] Text beg. Torann Enair sidh sainemail, ed. from TCD H 4. 22; [5.] Text beg. Gaoth mor ocus toirneach isin mí so, ed. from Edinburgh Laing 21; [6.] text beg. Da ti toirneach a mi Ianuarius, ed. from RIA 23 O 57 (and RIA C iv 2); [7.] Poem beg. Donál chon cenduigh co cert, ed. from Laud Misc. 615 (and NLS Advocates’ 72.1.41 and Egerton 158). All texts with English translation and notes.

1494.
Williams (N. J. A.): Eachtra ghruagaigh na creige agus na cruite 's an tiompáin.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 319–337.
Acephalous tale dated to c. 1520–1712, ed. from MS QUL Gaelic 6 (now missing) with notes on text and language (archaisms and dialectal features, suggestive of south-east Ulster origin for text, more specificaly Co. Meath).

1508.
Ó Cuív (Brian) (revr.): Rev. of The Gaelic notes in the Book of Deer, ed. by Kenneth Jackson (Cambridge 1972).
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 341–346.
Addendum in Éigse 15/1 (1973), p. 66.