14861.
Mac Mathúna (Liam): Béarla sa Ghaeilge. Cabhair choigríche: an códmheascadh Gaeilge/Béarla i litríocht na Gaeilge, 1600-1900.
LT, 98. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2007. xv + 367 pp.
Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 35 (2008-2009), pp. 258-261.
Nancy Stenson, in Celtica 28 (2016), pp. 254-259.

Classifications:

Indexes:

First Lines of Verse:

Author/Textual Sources: