14827.
Lúb ar phár.
Baile Átha Cliath: Cois Life.
14864.
Ó Buachalla (Breandán): An caoine agus an chaointeoireacht.
Lúb ar phár, 1. Baile Átha Cliath: Cois Life, 1998. 110 pp.
Adresses three misconceptions about Caoine Airt Uí Laoghaire: (Pt. 1) that it is to be read as a realistic account based on historical facts; (Pt. 2) that the Caoine is best understood as an example of the keening tradition; (Pt. 3) that the name of the metre of the poem is rosc.

Rev. by
Máirín Nic Eoin, in ECI 13 (1998), pp. 193-196.

14866.
Nic Pháidín (Caoilfhionn): Fáinne an lae agus an Athbheochan, 1898–1900.
Lúb ar phár, 2. Baile Átha Cliath: Cois Life, 1998. 236 pp.

14867.
Ó Ríordáin (Traolach): Conradh na Gaeilge i gCorcaigh, 1894–1910.
Lúb ar phár, 3. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2000. 331 pp.

14828.
Ó Murchú (Máirtín): Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge: tús an athréimnithe.
Lúb ar phár, 4. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2001. 420 pp.
A history of The Society for the Preservation of the Irish Language (established 1876).

Rev. by
Diarmuid Ó Sé, in Éigse 36 (2008), pp. 185-190.

14868.
Uí Laighléis (Gearóidín): Seán Mac Maoláin agus ceart na Gaeilge.
Lúb ar phár, 5. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2003. 289 pp.
A biography and assessment of the work of Seán Mac Maoláin (1884–1973), writer, translator, and editor at An Gúm.

14869.
Uí Chollatáin (Regina): An claidheamh soluis agus Fáinne an lae, 1899–1932: anailís ar phríomhnuachtan Gaeilge ré na hAthbheochana.
Lúb ar phár, 6. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2004. 276 pp.+ 1 CD-ROM.

14870.
Ó Torna (Caitríona): Cruthú na Gaeltachta, 1893–1922.
Lúb ar phár, 7. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2005. 180 pp.
Rev. by
Dónall P. Ó Baoill, in Léann 2 (2009), pp. 160-164.

14871.
Mag Eacháin (Conchúr): Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana.
Lúb ar phár, 8. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2014. xviii + 243 pp.+ 1 CD-ROM.
Rev. by
Liam Mac Amhlaigh, in Comhar Taighde 1 (2015), doi:10.18669/ct.2015.05.
Brian Ó Conchubhair, in Éigse 39 (2016), pp. 333-349.