1479.
Éigse: a journal of Irish studies 14/3 (Samhradh 1972)
National University of Ireland
Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 16 (1979), pp. 331-334.
1480.
Ó Murchú (Séamas): Réamhanálú guta mar chlaochlú tús focail.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 169–178.
1. Réamhrá; 2. Séimhiú agus urú; 3. t roimh s; 4. t roimh ghuta; 5. h roimh ghuta; 6. Stair an h roimh ghuta; 7. Conclúd.

1481.
Ó Riain (Pádraig): A study of the Irish legend of the wild man.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 179–206.
1. Introduction; 2. The characteristics of madness; 3. A tale of the novice; 4. The curse of a sacerdos; 5. A battlefield experience; 6. The consumption of contaminated food or drink; 7. The loss of a lover; 8. The madman takes to the wilderness; 9. The madman perches on trees; 10. The madman levitates or performs great leaps; 11. The madman is very swift; 12. The madman is restless and travels great distances; 13. The madman experiences hallucinations; 14. The madman collects firewood and goes about naked; 15. The madman observes a specialdiet; 16. The act of coition; 17. The intervention of a sacerdos; 18. Conclusions: geltacht is a sub-theme of the parent theme of the novitiate. Cf. P. Ó Riain, Boundary association in early Irish society, StC 7 (1972), pp. 12–29.

1482.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta [I].
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 207–214.
[1.] Focail áirithe i gcomhardadh (é, í, mac, Íosa, Críost); [2.] Bá. Part II in Éigse 14/4 (1972), pp. 265-68; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.

1483.
Ó Concheanainn (Tomás): Slán chum Pádraic Sáirséal.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 215–236.
Song beg. A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú. [1.] Seán Ó Dálaigh [ob. 1878] agus an “Nation” ; [2.] An t-aistriúchán a rinne Mangan; [3.] Leagan Uí Dhálaigh curtha go Luimneach; [4.] An rann nár aistrigh Mangan; [5.] An leagan den amhrán a fuair Ó Comhraí [beg. Is baintreabhach bhocht misi, a d’fhág Dia breóidhte; ed. from MS UCD O’Curry 14]; [6.] Macalla dáin ó aimsir Shéamuis; [7.] An tagairt d’Eachraim; [8.] Dhá rann bhunúsacha; [9.] Na leaganacha Ultacha; [10.] Suim ag Ó Dálaigh i nDán Dhiarmada mhic Sheáin Bhuí; [11.] Lorg an Bhéarla.

1484.
Cullen (John): The use of mórán and go leor in Conamara Irish.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 237–239.

1485.
Ó Cuív (Brian): Fear an éada.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), p. 240.
Poem beg. Ní chodlann an dobhrán donn, ed. from BL Additional 40766 (and RIA F v 3). Echoes poem beg. Codail begán begán beg (qq. 11-15): see Duan. Finn 3, 70.

1486.
Ó Cuív (Brian): Modern Irish srúill.
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 241–244.
Srúill ‘stream, etc.' < sriobhall < sriobh; sruthlú ‘rinse’ < sruth ‘stream’. ScG sruthladh (vn), sruthlach (adj.) ‘rinsing’ and ‘violent motion of the sea’; ScG srùlach (adj.) ‘flowing, etc.', srù(th)lag, sruthlag ‘rivulet’, s(t)rùladh ‘swell of sea’; sru- < sruth; srù- most likely derive from sriobhall but with possible phonetic and semantic contamination between both sets of forms. Shrule in Ir pl.ns < srúill < sriobha(i)ll or possibly < sruthail < sruthair ‘stream’.