14450.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Cúirt an mheon-oíche, le Brian Merríman / Liam P. Ó Murchú a chuir in eagar.
LT, 37. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1982. 117 pp.
Edition (standardized) based on MS Cambridge Additional 6562; also included two poems by Merriman, from same MS. Réamhrá, Foirmeacha as an LS, Nótaí, Nótaí teanga [Fóneolaíocht, Deilbhíocht, Comhréir], Nótaí meadarachta, Aistriúchán Dhonncha Ulf [Text of the earliest English translation, by Dennis Woulfe, based on MS NLI G 207], An Mhacalla, An Póitín, Foclóir.

Classifications:

Indexes:

First Lines of Verse:

Manuscript Sources:

Author/Textual Sources: