14340.
Annales: Anali za istrske in mediteranske študije = Annali di Studi istriani e mediterranei = Annals for Istrian and Mediterranean Studies; series historia et sociologia.
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
1408-5348
14341.
Annales: Anali za istrske in mediteranske študije = Annali di Studi istriani e mediterranei = Annals for Istrian and Mediterranean Studies; series historia et sociologia 21/1 (2011)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko