14328.
Ó Curnáin (Brian): An chanúineolaíocht.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 83–109.