14326.
Ní Laoire (Siobhán): Teangacha i dteagmháil: códmhalartú, pidseanú agus criólú.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 49–66.