14322.
Ní Neachtain (Máire) (ed.), Ó hIfearnáin (Tadhg) (ed.): An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc / eagarthóirí: Tadhg Ó hIfearnáin agus Máire Ní Neachtain.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2012. xiii + 294 pp.
PP. 279-286: Liostaí breise léitheoireachta do léann na sochtheangeolaíochta.
14323.
Coleman (Steve): Pobail urlabhra.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 1–13.

14324.
Ó Giollagáin (Conchúr): An antraipeolaíocht teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 15–32.

14325.
Ní Neachtain (Máire): Ilteangachas agus débhéascna.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 33–47.

14326.
Ní Laoire (Siobhán): Teangacha i dteagmháil: códmhalartú, pidseanú agus criólú.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 49–66.

14327.
Ó Catháin (Brian): Malartú agus bás teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 67–82.

14328.
Ó Curnáin (Brian): An chanúineolaíocht.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 83–109.

14329.
Ó Riagáin (Pádraig) (ed.): Teanga, féiniúlacht agus an dearcadh náisiúnta.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 111–128.

14330.
Ó hIfearnáin (Tadhg): An phleanáil teanga agus an beartas teanga: coincheapa agus feidhm.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 129–149.

14331.
Ó Laighin (Pádraig Breandán): Reachtaíocht teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 151–176.

14332.
Walsh (John): Sainiú na Gaeltachta agus an rialachas teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 177–194.

14333.
Ní Ghearáin (Helena): An caighdeán, an caighdeánú agus caighdeánú na Gaeilge.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 195–224.

14334.
Ó Laoire (Muiris): An Ghaeilge sa chóras oideachais: pleanáil sealbhaithe agus curaclam.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 225–241.

14335.
Watson (Iarfhlaith): Na meáin.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 243–259.

14336.
Ó Flatharta (Peadar): Institiúidí agus eagraíochtaí na Gaeilge.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 261–277.