1400.
West Highland free press: an tìr, an cànan 'sna daoine 1 (Oct., 2003)
1401.
M. (R.): Gaisgeach airson na Gàidhlig.
In WHFP 1 (Oct., 2003), p. 16.
Roy Wentworth.
Wentworth (Roy) (hon.)