13652.
Ní Mhaonaigh (Tracey) (ed.): Oidhreacht Uí Ghramhnaigh / in eagar ag Tracey Ní Mhaonaigh.
LCC, 44. Maigh Nuad: An Sagart, 2014. 165 pp.
13653.
Doibhlin (Breandán): Teachtaireacht an Athar Eoghan.
In LCC 44 (2014), pp. 7–10.
Repr. from The Irish ecclesiastical record: a monthly journal under episcopal sanction, Ser. 5, Vol. CII, No. 5 (Nov. 1964), pp. 389-393.

13654.
Ó Brolcháin (Fionnbarra): Dúchas, dualgas agus dóchas: spiorad na hathbheochana in aois na hinbhuanaitheachta.
In LCC 44 (2014), pp. 11–21.

13655.
Uí Chollatáin (Regina): Deisceabail agus soiscéalta: ceannródaithe athbheochana agus fóram na hiriseoireachta.
In LCC 44 (2014), pp. 22–45.
On the ideology of the three Irish language revival movement pioneers Douglas Hyde, Patrick Pearse and Eugene O’Growney.

13656.
Mac Cóil (Liam): An Ghaeilge agus an phoblacht.
In LCC 44 (2014), pp. 46–72.

13657.
Ó Muirí (Daithí): Peadar Ó Muireadhaigh agus bunú na chéad chraoibhe de Chonradh na Gaeilge i gContae na Mí.
In LCC 44 (2014), pp. 73–103.

13658.
Ní Mhunghaile (Lesa): Saothrú léann na Gaeilge i gCo. na Mí san ochtú agus naou haois déag.
In LCC 44 (2014), pp. 104–128.

13659.
Dawson (Ciarán): Peadar Ó Gealacáin: scríobhaí.
In LCC 44 (2014), pp. 129–163.
In Appendix: A list of 26 MSS penned by P. Ó G.