13650.
Nic Eoin (Máirín): An chanóin, an caighdeán agus an curaclam: clár léinn á dhearadh.
In LCC 42 (2012), pp. 57–73.

Classifications: