13639.
Ní Dhonnchadha (Aisling): Teagasc na litríochta ar an tríú leibhéal / in eagar ag Aisling Ní Dhonnchadha.
LCC, 42. Maigh Nuad: An Sagart, 2012. 173 pp.
13650.
Nic Eoin (Máirín): An chanóin, an caighdeán agus an curaclam: clár léinn á dhearadh.
In LCC 42 (2012), pp. 57–73.

13649.
Walsh (John): An chanóin, an caighdeán agus an curaclam.
In LCC 42 (2012), pp. 74–98.

13651.
Uí Chollatáin (Regina): Ó scél go scáileán: spotsholas ar theagasc na hiriseoireachta Gaeilge.
In LCC 42 (2012), pp. 99–131.