13205.
Edel (D. R.) (ed.), Gerritsen (W. P.) (ed.), Veelenturf (K.) (ed.): Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van D. R. Edel, W. P. Gerritsen en K. Veelenturf, aangeboden aan Maartje Draak.
Amsterdam: Gerard Timmer Produkties, 1988. 184 pp.
pp. 169-184: Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak [1934-1976], compiled by Marc Schneiders and Kees Veelenturf.

Rev. by
Rita Beyers, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 46 (1990), pp. 548-549 (Rezension Nr. 1).
Jacqueline Borsje, in Mediaevistik 3 (1990), pp. 337-339.
Draak (Maartje) (hon.)

Classifications:

13206.
Edel (Doris): De plaats van Maartje Draak in de keltologie.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 9–16.
[(In Dutch:) The place of M. D. in Celtic studies.]

13207.
Hofman (Rijcklof): Nieuw bewijsmateriaal voor de bekendheid van Vergilius in het vroeg-middeleeuwse Ierland.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 17–37.
[(In Dutch:) New evidence for the knowledge of Virgil in early medieval Ireland.]

Comments on 16 glosses on Virgil (some in Irish) found in the St. Gall Priscian.

13208.
Schneiders (Marc): Félire Óengusso en de liturgie.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 39–59.
[(In Dutch:) Félire Óengusso and liturgy.]

13209.
Veelenturf (Kees): Vroege kerkelijke architectuur in Ierland: het materiaal in de geschreven bronnen.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 61–81.
[(In Dutch:) Early church architecture in Ireland: the material in the written sources.]

An investigation of the church and monastic foundations by St. Féchín of Fore based on an examination of the various extant Lives.

13210.
Draak (Maartje): De levensloop van een draak.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 155–167.
[(In Dutch:) The life of a dragon (i.e. M. Draak).]