12944.
Ó Conaire (Breandán) (ed.): Aistí ag iompar scéil: in ómós do Shéamus P. Ó Mórdha / eagarthóir Breandán Ó Conaire.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2004. 370 pp.
Ó Mórdha (Séamus P.) (hon.)

Classifications:

12945.
Ó Conaire (Breandán): Fear agus a saothar.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 5–19.
In Aguisín: Bibliography of S. P. Ó M.

12946.
Mac Mathúna (Liam): Scél lem dúib: scéal scéal.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 21–36.

12947.
Mac Gearailt (Uáitéar): Scéal Chath Rois na Ríogh: tuilleadh faoi na foinsí.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 57–85.

12948.
Titley (Alan): An scéal agus an fhilíocht.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 133–152.

12949.
Ó Giollagáin (Conchúr): Ár scéal féin inár dteanga féin: dinimicí teanga Ghaeltacht ár linne.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 153–170.

12950.
Uí Laighléis (Gearóidín): An Gúm: scéal agus scéalaíocht.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 185–206.

12951.
Ó Dufaigh (Seosamh): Athchuairt ar Thiarnach Chluain Eois.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 229–235.

12952.
Mac Murchaidh (Ciarán): Scéal na seanmóireachta Gaeilge san 18ú haois.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 237–252.

12953.
Ó Coigligh (Ciarán): Gnéithe de scéal na hÉireann ina cuid logainmneacha.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 253–274.

12954.
Dillon (Charlie): Tormán agus tost: scéal na Gailge sa stát ó thuaidh.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 275–284.

12955.
Mac Eoin (Gearóid): Cár scríobhadh Leabhar na Nuachongbhála?
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 285–299.

12956.
Ó hAnnracháin (Stiofán): Séamus P. Ó Mórdha agus Coláiste Phádraig.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 359–365.