12825.
Ó Coileáin (Seán) (ed.), Ó Murchú (Liam P.) (ed.), Riggs (Pádraigín) (ed.): Séimhfhear suairc: aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir / eagarthóirí, Seán Ó Coileáin, Liam P. Ó Murchú, Pádraigín Riggs.
An Daingean: An Sagart, 2013. xi + 865 pp.
Rev. by
Conchúr Mac Eacháin, in Éigse 39 (2016), pp. 405-409.
Caoimhe Nic Lochlainn, in Béaloideas 82 (2014), pp. 163-165.
Máire Ní Mhaonaigh, in CMCS 73 (Summer, 2017), pp. 68-71.
Ó Conchúir (Breandán) (hon.)

Classifications:

12826.
Buttimer (Neil): Comhfhreagras Corcaíoch.

12827.
Carey (John): Dán doiléir atá curtha i leith Chormaic mhic Cuileannáin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 39–45.

12828.
de Buitléir (Gearóidín): Dánta Gaeilge ar Bhuitléaraigh.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 46–58.

12829.
Downey (Clodagh): Oilill Molt mar rí i litríocht na meánaoiseanna.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 59–81.

12830.
Doyle (Aidan): An focal paidir sa Nua-Gaeilge agus a bhrí.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 82–85.

12831.
Herbert (Máire): Beatha Shan Tomáis Chantarbuirí i lámhscríbhinní na hochtú aoise déag: réamhfhiosrú beag.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 86–90.

12832.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Santa Francesca Romana.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 91–109.

12833.
Mac Mathúna (Liam): Corrghliceas ainmníochta: idir Bhéarla agus Ghaeilge in ainmneacha dílse Stair Éamuinn Uí Chléire.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 110–123.

12834.
Nic Cárthaigh (Emma): Mór a-tá ar theagasg flatha: speculum principis le Tadhg mac Dáire Mheic Bhruaideadha.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 139–180.

12835.
Nic Éinrí (Úna): Mícheál an Fhásaigh, ‘an saothghlan d’fhuil fhréastaigh’.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 181–197.

12836.
Nic Mhathúna (Deirdre): Tugas annsacht d’óigh Ghallda: dán le Piaras Feiritéar do Londainbhean.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 198–215.

12837.
Ní Dheá (Eilís): Mícheál (Óg) Ó hAnnracháin: scríobhaí agus bíoblóir.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 216–234.

12838.
Ní íceadha (Máire): Déantúis i mBéarla de chuid Eoghain Rua Uí Shúilleabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 235–256.

12839.
Nilsen (Kenneth E.): An Ghaeilge in Oirthear Cheanada, 1750-1900.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 262–279.

12840.
Ní Mhuirthile (Ainéad): An Gúm agus ceist an litrithe.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 280–295.

12841.
Ní Shíocháin (Tríona): Máire Bhuí Ní Laeire: file béil agus fáidh na míleannach.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 298–311.

12842.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Dán atá luaite le hEoghan Rua Ó Súilleabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 312–329.

12843.
Ó Buachalla (Breandán): Dán le Mac Cárthaigh Mór.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 330–335.

12844.
Ó Cadhla (Stiofán): Seanchas, suirbhéireacht agus eitneolaíocht: Seán Ó Donnabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 336–354.

12845.
Ó Catháin (Diarmaid): Amhráin Thomáis Rua Uí Shúilleabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 355–379.

12846.
Ó Con Cheanainn (Tomás): Iasacht as Cathréim Cellaig in Dindshenchas Érenn.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 465–479.

12847.
Ó Cróinín (Breandán): Bruíonta na Féinne.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 480–501.

12848.
Ó Crualaoich (Gearóid): An dá insint.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 502–518.

12849.
Ó Dálaigh (Pádraig): Ainmleabhair Orbhraí agus na Coille Móire.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 519–545.

12850.
Ó Duinnshléibhe (Seán): Pádraig Phiarais Cúndún: an stair agus an stairsheanchas.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 546–589.

12851.
Ó Háinle (Cathal): An leagan Muimhneach den Phaidir.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 590–601.

12852.
Ó hÉigearta (Liam): Iompó An Eagna Fhírinneach go Gaeilge.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 602–624.

12853.
Ó hÓgáin (Éamonn): Samhlaoidí ainmhíocha den duine.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 625–651.

12854.
Ó hÚrdail (Roibeárd): Marcaeirí ar Ghaeluinn Chléire, agus gearra-théacsaí a’ léiriú orthu.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 652–678.

12855.
Ó Macháin (Pádraig): Maghnus Ó Conchubhair, rí Connacht (1288-1293): blogh dá dhuanaire.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 679–704.

12856.
Ó Muirigh (Caoimhín): Rangú litríocht mheánaoiseach na Gaeilge.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 705–711.

12857.
Ó Murchú (Liam P.): Is urchra chian dom iad in athrú slí: dán neamhfhoilsithe a chum Dáibhí Ó Bruadair 1692.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 712–722.

12858.
Ó Murchú (Máirtín): Eoghan Ó Caoimh agus a mhuintir: amharc beag eile ar an taifead.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 723–732.

12859.
Ó Riain (Pádraig): Is leor nod don eolach.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 733–745.

12860.
O Riordan (Michelle): `...for pleasure and delight of the well disposed reader’ (I. Derricke, 1581).
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 746–762.

12861.
Ó Súilleabháin (Eoghan): Líontán d’iasgairíbh daoine: aistriúchán leis an Athair Domhnall Ó Súilleabháin (1790-1858).
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 763–799.

12862.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Ó A go Antepredicament: smut d’fhoclóir a thiomsaigh Seán Ó Coileáin (†1817).
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 845–865.