12754.
NicLeòid (Michelle): Leasachadh Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd: Dùbhlainn agus siostaman taic.
In SGS 29 (2013), pp. 61–80.