12334.
Éigse: a journal of Irish studies 38 (2013)
National University of Ireland
Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 40 (2014), pp. 354-356.
12335.
Mills (Kristen): Sorrow and conversion in Acallam na senórach.
In Éigse 38 (2013), pp. 1–19.

12336.
Yocum (Christopher Guy): Edition of a dialogue between Cormac and Fíthal.
In Éigse 38 (2013), pp. 20–40.
Nı̄ba mē / linfes do neoch dara thráth. 9 qq., preceded by a prologue containing prose and 2 additional qq. (beg. M’aiti-si fíal Finngaine). Edited from LL, Rawl. B 512, H 3. 18, Bodl. Ir. d. 5. Reconstructed text, diplomatic transcriptions, English translation, textual notes.

12337.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Gaelic gach uile / a h-uile and the genitive of time.
In Éigse 38 (2013), pp. 41–93.
Investigates, from the historical point of view, the divergent mutational patterns after gach uile in Irish and Scottish Gaelic.

12338.
Ó Liatháin (Pádraig): Roinnt tagairtí do Thalamh an Éisc i litríocht na Gaeilge ón ochtú agus ón naoú céad déag.
In Éigse 38 (2013), pp. 94–103.
Discusses references to Newfoundland in Irish language sources.

12339.
Dillon (Charles): The compositions of Séamas Dall Mac Cuarta in contemporary manuscript sources.
In Éigse 38 (2013), pp. 104–130.

12340.
Ó Coigligh (Ciarán): Ainmneacha comhluadair fireanna in Inis Meáin, Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe.
In Éigse 38 (2013), pp. 131–173.

12341.
Mag Eacháin (Conchúr): Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus i ndeireadh focal i nGaeilge Chúige Uladh.
In Éigse 38 (2013), pp. 174–187.

12342.
Mag Eacháin (Conchúr): Téarmaí duáin.
In Éigse 38 (2013), pp. 188–198.
1. friofac / ruthag / ruaibh(r)ic, srl.; 2. craobhóg; 3. crúca; 4. fiochrán; 5. fioradh an duáin; 6. freithiún; 7. frídín, fríde; 8. frithionga; 9. friochan; 10. gob an duáin; 11. ionga; 12. luiseag; 13. lusa; 14. slip; 15. súil; 16. teanga.

12343.
Ó Domagáin (Gearóid): Cineál agus feidhm an chódaistrithe i nGaeilge chomhaimseartha na Gaeltachta: cás-stáidéar ar cheantar Ghort an Choirce.
In Éigse 38 (2013), pp. 199–245.

12344.
Nic Mhaoláin (Máire): Varia: I. Dornán iasachtaí sa Ghaeilge.
In Éigse 38 (2013), pp. 246–251.
1. giústa / giúsda / giusda; 2. bolb; 3. corsaicí / cursaicí / cosaicí / cosáicí; 4. (sna) luchógaí; 5. agaill / agailt / agaille / angailt / anglach; 6. pailis / pailís / pálás.

12345.
Mag Eacháin (Conchúr): Varia: II. Athchuairt ar muinn ‘we’ in Oirdheisceart Uladh.
In Éigse 38 (2013), pp. 252–258.
Based on a study of unpublished material collected in the Upper Fews by Seán Ó hAnnáin (1867-1931).

12346.
Mag Eacháin (Conchúr): Varia: III. Tá sé an t-am...
In Éigse 38 (2013), pp. 259–266.
Examples, particularly from Ulster, of the Irish for ‘it is (high) time’.

12347.
Sharpe (Richard): Varia: IV. Maolmhuire Ó hUiginn’s poem Slán uaim don dá aoghaire.
In Éigse 38 (2013), pp. 267–267.
Identification of the two addressees of this poem.

12348.
Ó Muirithe (Diarmaid): Varia: V. Suggested etymological links for some Irish words.
In Éigse 38 (2013), pp. 269–272.
druing, droing; glioscarnach; gruaim; goin; húiste; muiríoll; roc; strabóig; tascal-money.

12350.
Ó Muraíle (Nollaig): Irish placenames: the current state of research.
In Éigse 38 (2013), pp. 273–305.
Review article of: Historical dictionary of Gaelic placenames, fasc. 4, ed. by P. Ó Riain, D. Ó Murchadha and K. Murray (London: ITS, 2011); Bibliography of publications on Irish placenames, by Donna Thornton and Kevin Murray (London: ITS, 2011); Edmund Hogan’s Onomasticon Goedelicum: reconsiderations, ed. by K. Murray and P. Ó Riain (London: ITS, 2011).

12351.
Nic Eoin (Máirín): Saothrú na sochtheangeolaíochta.
In Éigse 38 (2013), pp. 306–324.
Review article of: An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc, ed. by Tadhg Ó hIfearnáin and Máire Ní Neachtain (Dublin: Cois Life, 2012); An chonair chaoch: an mionteangachas sa dátheangachas, ed. by Ciarán Lenoach, Conchúr Ó Giollagáin and Brian Ó Curnáin (Indreabhán: Leabhar Breac, 2012).

12352.
Nic Congáil (Ríona): Athbhreithniú ar an athbheochan.
In Éigse 38 (2013), pp. 325–335.
Review article of: Fin de Siècle na Gaeilge: Darwin, an Athbheochan agus smaointeoireacht na hEorpa, by Brian Ó Conchubhair (Indreabhán: An Clóchomhar, 2009); An Béaslaíoch: beatha agus saothar Phiarais Béaslaí, by Pádraig Ó Siadhail (Dublin: Coiscéim, 2007); Alice Milligan and the Irish cultural revival, by Catherine Morris (Dublin: Four Courts, 2012).

12353.
Ó Baoill (Dónall P.): An Caighdeán Oifigiúil.
In Éigse 38 (2013), pp. 336–351.
Review article of: Gramadach na Gaeilge: an Caighdeán Oifigiúil. Caighdeán athbhreithnithe, by Rannóg an Aistriúcháin (Dublin: Seirbhís Thithe an Oireachtais, 2012).

12349.
Mac Mathúna (Séamus): In memoriam Karl Horst Schmidt (1929–2012).
In Éigse 38 (2013), pp. 388–389.