1209.
Mac Cárthaigh (Eoin): Three poems by Maol Muire Ó hUiginn to An Calbhach Ruadh Ó Domhnaill.
In Ériu 48 (1997), pp. 59–82.
Ed. from MS NLI G 167: (1) Ort mo cheisd, a Chalbhaigh Ruaidh (18 qq.); (2) Fuasgail mo cheasda, a Chalbhaigh (11 qq.); (3) Dénam cóir, a Chalbhaigh Ruaidh (12 qq.); with Engl transls and notes.

Classifications:

Indexes:

First Lines of Verse:

Words/Proper Names:

Manuscript Sources:

Author/Textual Sources: