11917.
Meek (Donald E.): Laoidhean na Féinne ann an dualchas nan Gàidheal.
In NACCS 1 (1988), pp. 417–422.

Classifications:

Indexes:

Author/Textual Sources: