11751.
Ó Háinle (Cathal): Scéala catha Cronnmhóna: anailís liteartha ar laoi in Duanaire Finn.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 329–354.