11735.
Mac Craith (Mícheál) (ed.), Ó Héalaí (Pádraig) (ed.): Diasa díograise: aistí i gcuimhne ar Mháirtín Ó Briain / in eagar ag Mícheál Mac Craith agus Pádraig Ó Héalaí.
Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 2009. viii + 496 pp.
pp. 491-494: Foilseacháin Mhairtín Uí Bhriain.

Rev. by
Lorcán Mac Cumhaill, in ZCP 60 (2013), pp. 310-314.
Ó Briain (Máirtín) (hon.)

Classifications:

11736.
Ahlqvist (Anders): An tabharthach eiticiúil.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 5–15.

11737.
Hudson (Benjamin): Communication between Ireland and Britain, ad 800-1200.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 57–73.

11738.
Isaac (Graham R.): ‘Torann a dheireadh’ sa Bhreatain Bheag freisin!: eascateolaíocht as traidisiún na Breatnaise.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 75–88.

11739.
Mac an Iomaire (Peadar): An ollscolaíocht Ghaeilge mar acmhainn forbartha.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 89–101.

11740.
Mac Congáil (Nollaig): Cúlra bhunú Choláiste Gaeilge Bhéal Feirste, Coláiste Chomhghaill, 1905.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 103–120.

11741.
Mac Craith (Mícheál): Ionracas James Macpherson?
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 121–142.

11742.
Marnell (Cian): Fiannaíocht agus ficsean eolaíochta: athbhreith an laoich.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 143–156.

11743.
Nagy (Joseph Falaky): Tristanic, Fenian, and lovers’ leaps.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 157–172.

11744.
Ní Ghairbhí (Róisín): ‘Sinne a mhair i mbroinn an pharóiste’: gnéithe d’athbheochan na Gaeilge i gContae Luimnigh 1898-1969.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 195–213.

11745.
Ní Mhunghaile (Lesa): Muiris Ó Gormáin (†1794), scoláire idir dhá chultúr.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 215–235.

11746.
Ní Uigín (Noelle): Goll mac Morna: laoch Connachtach na Fiannaíochta agus ceist an chúigeachais.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 237–255.

11747.
Ó Béarra (Feargal): An Ghaeilge nua agus triall na Gaeilge.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 257–276.

11748.
Ó Catháin (Séamas): Cuairt Shéamuis Uí Dhuilearga ar chríoch Lochlann i 1928.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 277–294.

11749.
Ó Dochartaigh (Caitriona): An teanga agus an fhéiniúlacht in Éirinn sa luath-mheánaois.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 295–313.

11750.
Ó Flaithearta (Mícheál): An focal ‘déag’ sa Ghaeilge.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 315–327.

11751.
Ó Háinle (Cathal): Scéala catha Cronnmhóna: anailís liteartha ar laoi in Duanaire Finn.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 329–354.

11752.
Ó hAodha (Donncha): Nóta ar úsáid na Laidine i mbeatha Shean-Ghaeilge Naomh Bríd.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 355–361.

11753.
Ó Héalaí (Pádraig): An Leabhar Eoin: deabhóid agus piseogacht.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 363–385.

11754.
Ó hUiginn (Ruairí): An Nua-Rúraíocht.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 387–412.

11755.
Ó Mainnín (Mícheál B.): Dán molta ar Eoin Mac Domhnaill, ‘Tiarna na nOileán’ (†1503).
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 413–435.

11756.
Ó Muraíle (Nollaig): Seoirse Mac Giolla an Chloig agus a chuid lámhscríbhinní.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 437–458.

11757.
Ó Torna (Caitríona): An tAthair Peadar: an 'aigne Ghaelach’ agus ‘caint na ndaoine’.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 459–471.

11758.
Wigger (Arndt): An modh coinníollach neamhchoinníollach: dátaí agus smaointe i dtaobh mhodhanna briathartha na Gaeilge.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 473–489.