11682.
Mac Gearailt (Uáitéar): Deilbhíocht Scéla laí brátha agus scríobhaithe LU.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 277–315.
In Aguisín: Córas briathartha Scéla laí brátha.

Indexes:

Manuscript Sources:

Author/Textual Sources: