11662.
Mac Cárthaigh (Eoin) (ed.), Uhlich (Jürgen) (ed.): Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle / in eagar ag Eoin Mac Cárthaigh agus Jürgen Uhlich.
Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 2012. xxix + 1071 pp.
pp. 1059-168: Foilseacháin Chathail, by Máire Ní Bháin.

Rev. by
Séamus Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 350-360.
Ian Ó Caoimh, in The Irish Review 47 (Winter, 2013), pp. 140-143.
Ó Háinle (Cathal) (hon.)

Classifications:

11663.
Ó Héalaí (Pádraig): Fear an leabhair [: Cathal Ó Háinle].
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. xiii–xxv.

11664.
Ahlqvist (Anders): Miondán Sean-Ghaeilge.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 1–10.
A discussion of Gaib do chuil isin charcair (Thes. ii, 290); includes Mod. Ir. translation.

11665.
Breatnach (Liam): Dinnseanchas Inbhear Chíochmhaine, ‘trí comaccomail na Góedelge’, agus caibidil i stair litriú na Gaeilge.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 37–55.
Studies the use of pseudo-archaic spelling in texts found in a handful of sixteenth-century Irish manuscripts (particularly TCD H 3. 18, Harley 5280 and RIA 23 N 10).

11676.
Breatnach (Pádraig A.): Sliocht as Litir Naomh Pól chun na Rómhánach aistrithe go Gaeilge.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 57–65.
By Gearóid Ó Nualláin (1874–1942), Irish scholar.

11677.
Doherty (James): Earráid Stella Maris.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 117–124.

11678.
Mac Cárthaigh (Eoin): Tinn liom do mhaoith, a Mháire.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 159–186.
By Uilliam Óg Mac an Bhaird. 27 qq., from NLI G 167; with English translation and textual notes.

11679.
Mac Cóil (Liam): Scéal scéil: staidéar beag ar chúrsaí reacaireachta.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 187–229.

11680.
McCone (Kim): Sean-Ghaeilge combart, Nua-Ghaeilge coimpeart.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 231–236.

11681.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Andrea Palladio.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 251–277.
Argues Ó Cianáin may have consulted Palladio’s guide to the churches of Rome (Descritione de le chiese, 1554) when preparing to write Turas na dtaoiseach nUltach.

11682.
Mac Gearailt (Uáitéar): Deilbhíocht Scéla laí brátha agus scríobhaithe LU.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 277–315.
In Aguisín: Córas briathartha Scéla laí brátha.

11683.
Mac Gill’Ìosa (Uilleam): Dàn le Eòin Mac Mhuirich ann an Leabhar an Deadhain.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 317–345.
Námha dhomh an dán, by Eòin Mac Mhuirich (or Muireadhaigh). 10 qq.; diplomatic and reconstructed texts from the Book of the Dean of Lismore. With ScG translation and textual notes [includes an Engl. transl. of poem].

11684.
McManus (Damian): Naomhú Néill Fhrosaigh Uí Néill.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 347–378.
Examines literature concerning Niall Frossach, arguing that his depiction as an exemplary, peaceful and pious ruler who had a special sympathy with God and the church is the result of a deliberate process of ‘sanctification’.

11685.
Mac Mathúna (Liam): Iasachtaí foclóra agus il-leaganacha logainmneacha i ndialanna Uí Chianáin agus Uí Mhealláin: spléachadh tosaigh.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 379–404.

11686.
Mac Muirí (Seosamh): Dún Eogain Bél forsind loch.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 405–416.
Discusses place names mentioned in the initial section of Caithréim Cellaig: 1. ‘Drochat Martra’; 2. ‘Scethín na Gaíthe’; 3. ‘cath Slicid’; 4. ‘Ráith Úa Fiachrach’; 5. `áenach Locha Gile’; 6a. ‘ardbrug Oilella’; 6b. ‘aittreb Eógain’; 6c ‘Dún Eogain Bél forsind loch’.

11687.
Mac Murchaidh (Ciarán): Seanmóirí an Easpaig Séamas Ó Gallchóir: eagráin, aistriúcháin agus aidhmeanna.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 417–444.

11688.
Mac Peaircín (Liam): Marbhna an Athar Nioclás Mac Síthigh.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 445–466.
Ag taisteal liom fá smúit im aonar, by Seán (or Seaghán) Cundún. 70 qq.; text based on RIA 23 B 4 (with variants from RIA 23 C 5, etc.).

11689.
Nic Éinrí (Úna): Pás nó paitinn na filíochta san ochtú haois déag?
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 493–522.
Discusses the function of these documents and the status of the people to whom they were granted.

12243.
Nic Eoin (Máirín): Múinteoirí, timirí agus saighdiúrí na hAthbeochana: an dírbheathasnéis gluaiseachta.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 523–553.
Discusses autobiographical writings by Irish-language activists Peadar Ó hAnnracháin (1873-1965), Diarmaid Ó hÉigeartaigh (1856-1934), Colm Ó Gaora (1887-1954) and Micheál Breathnach (1886–1987).

11695.
Ó Catháin (Brian): Eoghan Ó Gramhnaigh agus ‘Clann Chonchobhair’: bailitheoirí béaloidis in Oileán Árann.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 555–589.

11696.
Ó Dúshláine (Tadhg): Critique Uí Chorcora ar ‘Chaoine Airt Uí Laoire’.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 591–609.
Criticises some opinions on the Caoineadh received from Daniel Corkery (1878-1964), particularly concerning the meaning of sgoil in the last verse of the poem.

11697.
Ó hÓgáin (Dáithí): An Dall Glic agus an éigse.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 611–639.
Discusses the motif of the Blind Wise Man.

11698.
Ó hUiginn (Ruairí): Cond-ricc, cond-ránic srl.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 641–650.
Studies the alternation between con- and cond- in forms of con-ric (some analysable as ro-icc preceded by relative con- or the conjunction con), and argues that the -d- in these forms is not a pronominal but the result of anaptyxis.

11699.
Ó Laoire (Muiris): Teagasc na Gaeilge: cúiseanna agus curaclum ar strae?
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 651–673.

11700.
Ó Mainnín (Mícheál B.): Muintir Chianáin Ard Mhacha agus borradh na dteaghlach léannta.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 697–719.

11701.
Ó Muirí (Damien): Séamas Óg Mac Coitir agus an dlí Gallda.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 721–767.

11702.
Ó Muirigh (Caoimhín): Fionn i ndiaidh na ríthe: Úathad mé a Temraig a-nocht.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 769–786.
20 qq.; semi-diplomatic text from Rawl. B 514. With English translation and textual notes.

11703.
Ó Muirithe (Diarmaid): Cnuasach focal as Port Láirge.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 787–806.
Alphabetical list of words and expressions from Abbeyside, Dungarvan, Co. Waterford.

11704.
Ó Muraíle (Nollaig): Uí Ainlí, taoisigh chineál dofa, sna ginealach agus sna hannála.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 807–862.

11705.
Ó Murchú (Máirtín): Oide i ndréachtaibh: exirsís beag san athbheachtú.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 863–879.
Oide i ndréachtaibh an dreasfháil, by Piaras Feiritéar. 12 qq., edited from RIA 23 C 31 and 23 O 73; with English translation, manuscript readings and textual notes.

11706.
Ó Raghallaigh (Eoghan): A gcródhacht ceart Chlann bhFeórais: dán molta ar Mhaighiú Mac Feórais.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 881–913.
55 qq., based on NLI G 992, normalized (with variants from RIA 23 D 14 and Maynooth C 81). With English translation and textual notes.

11707.
Uhlich (Jürgen): Serc mór do Macc Maire.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 935–959.
Examines the syntax of the word serc in early Irish.

11708.
Uí Chollatáin (Regina): Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochána.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 961–982.

11709.
Watson (Seosamh): ‘Dada’ i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 983–1008.
1. , nithinn, a bheag, cineál; 2. dada, tada, rud, neamhní, náit, puinn, se(o)id, pioc, bit, fríd, giob, luid, heat, pingin, ás, bonn, sciúrtóg, screapall; 3. dath, , ceo, seó, leus, poidhs, scaile, steama; 4. sian, seinm, guth, dùrd, focal, puth, diog, cneadadh; 5. blas, gráinne, greim, smailc, deoir; 6. cáil, cruthaitheachd, tarbha, faic(e), tap, car, fionna-feanna, folt.

11710.
Williams (Nicholas): Gaeilge na hIarmhí.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 1009–1058.
Includes a Liosta focal (Irish-English) of words likely to have been used in Westmeath Irish.