11633.
Mac Amhlaigh (Liam) (ed.), Ó Curnáin (Brian) (ed.): Ilteangach, ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams = A festschrift in honour of Nicholas Williams / in eagar ag Liam Mac Amhlaigh agus Brian Ó Curnáin.
Dublin: Arlen House, 2012. 480 pp.
pp. 459-475: Clár saothair N. J. A. Williams, by Máire de Grás.
de Grás (Máire) Williams (Nicholas) (hon.)

Classifications:

11634.
Broderick (George): Latin and Celtic: the substantive verb.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 29–47.
Suggests PCelt. *tā-ije/o- (> OIr. a-tá) developed as the unmarked substantive verb in Insular Celtic due to Latin influence.

Republ. in Glotta 91 (2015), pp. 3-14.

11635.
Charles-Edwards (Thomas): Some thoughts on early Irish roads and travel.

11636.
Jacobs (Nicolas): Irish influence on medieaval Welsh vocabulary: the case of the gnomic poems.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 97–120.
Offers an account of selected instances (both certain and doubtful) of lexical borrowing from Irish into Welsh: MW archan, MW diarchenad (< OIr. acrann?); MW cleirch (< OIr. cléirech); MW cor, dryccor (< OIr. cor, *droccor); MW denghyn (< OIr. daingen); MW graen(n)wyn(n) (perhaps includes OIr. gráin as element?); MW llonn (< OIr. lonn); MW mab llen (< OIr. mac léiginn); MW ochsael/ochsail (< OIr. oxal); MW wynebclawr (< OIr. clárainech).

11637.
McCone (Kim): Gaulish bussu-, Irish bod ‘penis’, and Sanskrit buddha ‘aroused, enlightened’.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 123–136.
Argues PC *budz(d)o- (> OIr. bod) shows a direct reflex of Bartholomae’s Law in Celtic.

11638.
Simms (Katharine): Bardic poems of apology and reconciliation.

11639.
Caball (Marc): An cultúr, an pholaitíocht agus an fhéiniúlacht in Éirinn sa séú haois déag: fianaise Thaidhg Dhaill Uí hUiginn (c. 1550–1591).
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 217–240.
Examines aspects of Tadhg Dall Ó hUiginn’s political outlook, and investigates the perception he had of his profession.

11640.
Mac Amhlaigh (Liam): An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana.

11641.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin, na taoisigh Ultacha agus Assisi.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 261–279.
Addresses difficulties arising from Tadhg Ó Cianáin’s account of the Ulster earls’ pilgrimage to the Basilica of St. Francis (Turas § 6.5-7 as ed. by N. Ó Muraíle, 2007).

11642.
Mac Cuillinn (Peadar): Begriffsgeschichte na Gaeilge? : athchuairt ar an suairceas.

11643.
Ó Curnáin (Brian): An dán díreach, carnach, meánach.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 328–395.
Studies the phonetic and phonological basis of the main features of dán díreach, and offers a systematisation of this analysis with particular reference to rhyming consonant clusters.

11644.
Ó Baoill (Dónall P.): Tábhacht an athraithe -ai- go -oi- sa tSean-Ghaeilge mar léiriú ar fhorás canúna.

11645.
Watson (Seosamh): ‘Beir uaim do phléid!' Ó Doirnín agus dramatis personae a chuid dánta.