11378.
Y traethodydd 142/603 (1987)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
11379.
ap Hywel (Elin): Problem cynllunio adfer iaith yng Nghymru ac Iwerddon.
In Y traethodydd 142/603 (1987), pp. 88–110.