11317.
Y traethodydd 154 (1999)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Cyf. CLIV (648-651) 1999.
11318.
Thomas (Gwyn): J.E. Caerwyn Williams: yr athro.
In Y traethodydd 154 (1999), pp. 221–226.

11319.
Jones (Dafydd Glyn): J.E. Caerwyn Williams: beirniad ac ysgogwr beirniadaeth.
In Y traethodydd 154 (1999), pp. 227–240.

11320.
Roberts (Brynley F.): [J.E. Caerwyn Williams:] yr ysgolhaig Cymraeg.
In Y traethodydd 154 (1999), pp. 241–250.

11321.
Mac Cana (Proinsias): J.E. Caerwyn Williams: Celtegwr.
In Y traethodydd 154 (1999), pp. 251–256.

11322.
Walters (Huw): Yr Athro Emeritws John Ellis Caerwyn Williams: llyfryddiaeth 1980-1999.
In Y traethodydd 154 (1999), pp. 257–276.