11314.
Y traethodydd 128/546 (1973)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
11315.
de Búrca (Seán): Y traddodiad celtaidd.
In Y traethodydd 128/546 (1973), pp. 33–46.

11316.
Bromwich (Rachel): Y llenyddiaethau celtaidd.
In Y traethodydd 128/546 (1973), pp. 47–73.