11313.
Y traethodydd.
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
0969-8930

Classifications:

11314.
Y traethodydd 128/546 (1973)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru

11378.
Y traethodydd 142/603 (1987)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru

11376.
Y traethodydd 145/616 (1990)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru

11317.
Y traethodydd 154 (1999)
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Cyf. CLIV (648-651) 1999.