11311.
Y Llyfr yng Nghymru = Welsh book studies 1 (1998)
Canolfan y Llyfr = Centre for the Book
11312.
Roberts (Brynley F.): Cyhoeddiadau Edward Lhwyd.
In Y Llyfr yng Nghymru 1 (1998), pp. 21–58.