11310.
Y Llyfr yng Nghymru = Welsh book studies.
Canolfan y Llyfr = Centre for the Book
1368-5902

Classifications:

11311.
Canolfan y Llyfr = Centre for the Book