11183.
Lingua Posnaniensis: czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 20 (1977)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
11184.
Hamp (Eric P.): Indo-Celtica.
In LP 20 (1977), pp. 9–11.
On Celtic *duro-.