10972.
Cox (Richard A. V.): Faclan-iasaid às an Lochlannais ann an Gàidhlig na h-Alban.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 1–6.