10970.
Meek (Donald Eachann): Suil air ais — agus air adhart : rannsachadh na Gaidhlig anns an fhicheadamh linn agus anns a’ chiad linn air fhichead.
In Rannsachadh na Gàidhlig 3 (2006), pp. 253–261.