10247.
Buckley (Ann): Urraim do na naoimh Ghaelacha sa liotúirge san Eoraip sna Meánaoiseanna.
In Bliainiris 6 (2006), pp. 57–71.