10233.
Lingua Posnaniensis: czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 16 (1972)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
10234.
Hamp (Eric P.): Doom and do.
In LP 16 (1972), pp. 87–90.