10144.
Doyle (Aidan) (ed.), Ní Laoire (Siobhán) (ed.): Aistí ar an Nua-Ghaeilge in ómós do Bhreandán Ó Buachalla / curtha in eagar ag Aidan Doyle agus Siobhán Ní Laoire.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2006. 215 pp.
pp. 11-16: Leabharliosta Bh. Uí Bh., tiomsaithe ag Máire de Grás.
Ó Buachalla (Breandán) (hon.)

Classifications:

10145.
Ó Catháin (Brian): Gaeilge Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe agus Gaeilge Chontae an Chláir: roinnt snáithí coiteanna.

10146.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Coibhneas idir consan (dh/gh) agus guta i stair na Gaeilge.

10147.
Ó Murchú (Máirtín): Tuilleadh beag faoin 2ú iolra den mhodh ordaitheach.

10148.
Ní Chiosáin (Máire): Meath na Gaeilge i gCléire.

10149.
Ó Giollagáin (Conchúr): Gnéithe de stair theorainn na Gaeltachta: coimhlint idir dhá riachtanas.

10150.
Walsh (John): Ón bhforbairt thionsclaíoch go dtí an phleanáil teanga: éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta.

10151.
Doyle (Aidan): An fhaí chéasta leanúnach sa Nua-Ghaeilge.

10152.
McCloskey (James): Déantús an chlásail i gcanúintí na Gaeilge.

10153.
Stenson (Nancy): Ar scáth a chéile: an Ghaeilge, an Béarla, agus an briathar faigh.

10154.
Mac Cuillinn (Peadar): Gnéithe de na focail suairc agus suairceas sa 18ú haois.