10087.
Arv: tidskrift för Nordisk folkminnesforskning.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
0066-8176

Classifications:

10088.
Arv: tidskrift för Nordisk folkminnesforskning 29–30 (1973–1974)
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur