Bibliography — Classification Index

A 1.1: General: Bibliography: Reference: Beathasnéis

14467.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1882–1982: beathaisnéis a haon / le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
LT, 49. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1986. 114 pp.
14845.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1882–1982: beathaisnéis a dó / le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
LT, 64. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1990. 152 pp.
14850.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1882–1982: beathaisnéis a trí / le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
LT, 72. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1992. 171 pp.
Rev. by
Íosold Ní Dheirg, in StH 27 (1993), pp. 175-176.
14851.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1882–1982: beathaisnéis a ceathair / le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
LT, 79. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1994. 191 pp.
14846.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1882–1982: beathaisnéis a cúig / le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
LT, 81. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1997. 310 pp.
Rev. by
Ciaran Mac Murchaidh, in StH 32 (2002-2003), pp. 215-216.
14847.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1782–1881: beathaisnéis / le Máire Ní Mhurchú agus Diarmuid Breathnach.
LT, 86. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1999. 212 pp.
[Maille le Forlíonadh le 1882–1982: beathaisnéis agus le hInnéacs (1782–1999)].
14849.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1560–1781: beathaisnéis / le Máire Ní Mhurchú agus Diarmuid Breathnach.
LT, 89. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2001. 223 pp.
[Maille le Forlíonadh le 1782–1982: beathaisnéis agus le hInnéacs (1560–2001).]
14848.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): 1983–2002: beathaisnéis / le Máire Ní Mhurchú agus Diarmuid Breathnach.
LT, 92. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2003. 212 pp.
[Maille le Forlíonadh le 1560–1982: beathaisnéis agus le hInnéacs (1560–2002).]
14852.
Breathnach (Diarmuid), Ní Mhurchú (Máire): Beathaisnéis a naoi: forlíonadh agus innéacsanna / le Máire Ní Mhurchú agus Diarmuid Breathnach.
LT, 100. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2007. 359 pp.