Bibliography — Classification Index

H 4.2.1: Verse: Particular poets and poems: Modern Irish: Poets: Merriman, Brian

17173.
Ó Drisceoil (Proinsias): Mediae noctis consilium: céadfhoilsiú Cúirt an mheán oíche le Brian Merriman.
In Comhar Taighde 1 (2015), doi: 10.18669/ct.2015.01.
Online publication available at: http://comhartaighde.ie/eagrain/1/odrisceoil/ [Accessed 2 July 2018].

Discusses the dating of Seán Ó Dálaigh’s first printing of Merriman’s Cúirt an mheán oíche, suggesting that Standish O’Grady provided Ó Dálaigh with the text he prepared for the press and published sometime between 1860 and 1876 (vs. Best1, p. 212).
9989.
Ó Dálaigh (Brian): Brian Merriman and his contemporaries.
In NMAJ 46 (2006), pp. 43–49.
12561.
Denvir (Gearóid): Curadhmhíreanna mearaí meidhreacha: athchuairt ar Cúirt an mheón-oíche.
In Saltair saíochta [Fs. Mac Eoin] (2013), pp. 43–56.
15466.
O’Connell (Anne-Marie): The subversion of marriage law in Brian Merriman’s Cúirt an mheain oíche.
In ÉI 41/1 (2016), pp. 53–72.
9897.
Ní Shúilleabháin (Ana): Saol na mban san 18ú haois in Éirinn: fianaise Chúirt an Mheon-Oíche.
In Béascna 2 (2003), pp. 87–105.
9821.
Ó Crualaoich (Gearóid): The vision of liberation in Cúirt an mheán oíche.
In Folia Gadelica [R. A. Breatnach essays] (1983), pp. 95–104.
16238.
Ó Murchadha (Ciarán): Merriman’s county: Clare in the late-eighteenth century.
In NMAJ 54 (2014), pp. 99–112.
7971.
Ní Annracháin (Máire): Cúirt an mheán oíche: saoirse agus fíorthacht.
In ECI 24 (2009), pp. 100–114.
17618.
Ó Dálaigh (Brian): ‘Poet of a single poem’, Brian Merriman (c. 1749–1805).
In County Clare studies (2000), pp. 101–136.
5112.
Titley (Alan): An breithiúnas ar Cúirt an mheán oíche.
In StH 25 (1989–1990), pp. 105–133.
10249.
Ó Drisceoil (Proinsias): Anáil na hEagnaíochta ar Cúirt an mheán oíche.
In Bliainiris 6 (2006), pp. 130–142.
6821.
O’Neill (Kevin): A demographer looks at Cúirt an mheán oíche.
In Éire-Ireland 19/2 (Summer, 1984), pp. 135–143.
7928.
Ó Tuama (Seán): Brian Merriman and his court.
In IUR 11/2 (Autumn, 1981), pp. 149–164.
12327.
Ó hAnluain (Eoghan): Cuirfidh mé faghairt i bhfeidhm más cruaidh dom: draíocht chun drúise in Cúirt an mheon-oíche.
In Saoi na héigse (2000), pp. 153–167.
5137.
de Barra (Séamas): An chairt bheathaisnéise ag Pilib Barún ar Bhrian ‘Merriman’ Mac Con Mara.
In StH 30 (1998–1999), pp. 155–166.
Examines a biographical note (1836) on Brian Merriman, from NLI G 844; includes facsimile and transcription.
4645.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Brian Merriman: guth aonair?
In Éigse 36 (2008), pp. 169–194.
Finds themes analogue to those of B. Merriman’s in the work of his 18th and 19th century contemporaries.
12239.
Ó Murchú (Liam P.): Merriman’s Cúirt an mheonoíche and eighteenth-century Irish verse.
In Companion to Irish literature (2010), pp. 178–192 (of vol. 1).
5231.
Ó Gráda (Cormac): Literary sources and Irish economic history.
In Studies 80 (1991), pp. 290–299.
9551.
Ó Cuív (Brian): Metre and phonology in Cúirt an mheán-oíche.
In Dán do oide [Ó Cléirigh essays] (1997), pp. 465–476.
14450.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Cúirt an mheon-oíche, le Brian Merríman / Liam P. Ó Murchú a chuir in eagar.
LT, 37. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1982. 117 pp.
Edition (standardized) based on MS Cambridge Additional 6562; also included two poems by Merriman, from same MS. Réamhrá, Foirmeacha as an LS, Nótaí, Nótaí teanga [Fóneolaíocht, Deilbhíocht, Comhréir], Nótaí meadarachta, Aistriúchán Dhonncha Ulf [Text of the earliest English translation, by Dennis Woulfe, based on MS NLI G 207], An Mhacalla, An Póitín, Foclóir.
16148.
Ó Murchú (Liam P.): Merriman: i bhfábhar béithe.
LT, 95. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2005. 155 pp.
1. Timpeallacht agus múnla liteartha; 2. Tionchar agus traidisiún; 3. I dtéacs na Cúirte; 4. Na dánta diaga a chum Murchadh Riabhach Mac Namara [edition of three poems: 1. Smaoinigh ar do chríochaibh sul do reachair chum báis; 2. Och, mo lot, mo ghoin go n-éagad; 3. A dhaoine móra is dóch gur baoghal díbh [Text based on Cambridge Additional 6562, with textual notes].