Bibliography — Classification Index

A 2.4: Scholars: O’Nolan, Gerald James al. Ó Nualláin, Gearóid (1874–1942)

11676.
Breatnach (Pádraig A.): Sliocht as Litir Naomh Pól chun na Rómhánach aistrithe go Gaeilge.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 57–65.
By Gearóid Ó Nualláin (1874–1942), Irish scholar.